سیر-تحول-صنعت-هوانوردی

سیر تحول صنعت هوانوردی و گردشگری در جهان معاصر(2)

برگه پیش روی شما ادامه برگه سیر تحول صنعت هوانوردی و گردشگری در جهان معاصر(1) از جناب آقای حسین عضدی تورلیدر محترم آژا...

ادامه مطلب

هواپیمایی ترکیش دیگر هیچ پروازی از ایران نخواهد داشت!!!

هواپیمایی ترکیش که تاکنون به عنوان بزرگ‌ترین شبکه جابجایی مسافر در سطح بین‌المللی در ایران فعال بود، و هر روز حداقل ۴ ...

ادامه مطلب