ژیوارنامه

کرونا و ایکائو!!!

کرونا-و-ایکائو

کرونا و ایکائو

ICAO سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی در این شرایط بحرانی از خطوط هوایی اروپا میگوید:

شورای ایكائو نقش حیاتی حمل و نقل هوایی را برای بهبود اوضاع پس از بحران کرونا در سراسر جهان تأكید می كند. شورای ایكائو از كشورها ، سازمانهای بین المللی و مؤسسات مالی می خواهد كه اهمیت اساسی حمل و نقل هوایی را برای بهبود اقتصاد جهانی پس از COVID-19 ، كه توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام شده است ، در نظر بگیرند. رئیس مجلس شورای ایكائو ، با یادآوری سخنان دبیر كل سازمان ملل متحد ، آنتونیو گوترس ، تأكید كرد كه: “ما بر خلاف هر 75 سال سابقه سازمان ملل متحد ، با یك بحران جهانی بهداشت روبرو هستیم. دبیر کل گوترس تأکید کرد که پس از مقابله با وضعیت اضطراری سلامت ، باید بر تأثیرات اجتماعی و واکنش اقتصادی و بهبودی تمرکز کنیم ، افزود: خلاقیت پاسخ باید با ماهیت منحصر به فرد بحران منطبق باشد. ”

 

ایکائو-کرونا

ژیوار سفیر نوین

رئیس مجلس شورای ایكائو ، با یادآوری سخنان دبیر كل سازمان ملل متحد ، آنتونیو گوترس ، تأكید كرد كه: “ما بر خلاف 75 سال سابقه سازمان ملل متحد ، با یك بحران جهانی بهداشت روبرو هستیم. دبیر کل گوترس تأکید کرد که پس از مقابله با وضعیت اضطراری سلامت ، باید بر تأثیرات اجتماعی و واکنش اقتصادی و بهبودی تمرکز کنیم ، افزود: خلاقیت پاسخ باید با ماهیت منحصر به فرد بحران منطبق باشد”. رئیس جمهور گروه هفت نفره تأیید كردند كه COVID-19 خطرات بزرگی را برای اقتصاد جهانی به همراه دارد و متعهد شده اند تا تأثیر اقتصادی این شیوع را برطرف كنند.

رئیس جمهور خاطر نشان كرد: در پاسخ جهانی باید نقش حمل و نقل هوایی بین المللی به عنوان یك مسئله مهم در سراسر جهان در مواقع بحرانی ، از طریق خدمات حیاتی باربری هوایی كه از زنجیره های تأمین جهانی حمایت می كنند، نجات مسافران و همچنین قابلیت های به موقع اضطراری و پاسخگویی بشر دوستانه را در نظر بگیرد. رئیس جمهور اسکایچیتانو توضیح داد: “اتصال حمل و نقل هوایی در سراسر جهان اقتصادها را از طریق اشتغال ، تجارت و گردشگری تحریک می کند و از دولتها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) حمایت می کند.” وی تأکید کرد که :”حفظ عملکرد اقتصادی و عملکرد سیستم حمل و نقل هوایی جهانی برای تأمین مسیری برای بهبودی از مشکلات اقتصادی ناشی از COVID-19 ضروری است.” شورای ایكائو از كشورها و مؤسسات مالی می خواهد تا بهترین تعقیب را برای حمایت از ذی نفعان بخش ، خطوط هوایی ، فرودگاهها ، ارائه دهندگان خدمات پیمایش هوایی ، تولیدكنندگان بررسی كنند ، بدون اینكه تعصبی به رقابت عادلانه و اطمینان از شفافیت ارائه دهند. تنها با اجرای فوری ، سیاست ها و استراتژی های عمومی کارآمد در بخش حمل و نقل ، اقتصاد جهانی را پس از دستیابی راحت تر به همه گیری ها بهبود می بخشیم. “

منبع خبر:

TRAVEL DAILY NEWS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.