ژیوارنامه

جهانگردی با چالش COVID-19 روبرو است !!!

جهانگردی-با-چالش-کویید-19-همراه-است

کرونا و سازمان جهانگردی:

UNWTO (سازمان جهانی گردشگری) از دولتها و سازمانهای بین المللی می خواهد تا جهانگردی را در اولویت برنامه ها و اقدامات بهبود خود قرار دهند.

سازمان بهداشت جهانی اولین آمار را در مورد محدودیت های مسافرتی یا تجاری برای کشورهایی که شیوع COVID-19 را تجربه می کنند ، اعلام میکند.

آمار به این صورت شروع میشود که با اشاره به کاهش در نرخ  ورودی ها و درآمدهای بین المللی در سال 2020 گردشگری به بحران رسیده است! به دلیل ایجاد اختلال در سفر و تجارت. از زمان شروع شیوع بیماری ، UNWTO همکاری نزدیکی با سازمان بهداشت جهانی (WHO) داشته است.

UNWTO چشم انداز سال 2020 خود را برای ورود گردشگران بین المللی به رشد منفی 1٪ تا 3٪ بازنگری کرده است و این در حالی است که مبلغ ضرر 30 تا 50 میلیارد دلار در رسیدهای جهانگردی بین المللی ثبت شده است. پیش از شیوع COVID-19 ، سازمان جهانی گردشگری رشد مثبت 3 تا 4 درصد را برای سال جاری پیش بینی کرده بود.

این ارزیابی پیش بینی می کند که آسیا و اقیانوس آرام با بدترین میزان از 9 تا 12 درصد سقوط را تجربه خواهند کرد. برآورد وضعیت مناطق دیگر در حال  بررسی میباشد.

کرونا-توریسم

آماده شدن برای دوران خوب:

UNWTO خواستار حمایت مالی و سیاسی از اقدامات با هدف گردشگری و حمایت از این بخش در برنامه های بازیابی گسترده و اقدامات اقتصادهای آسیب دیده است.

تأثیر شیوع COVID-19 در کل زنجیره ارزش گردشگری احساس خواهد شد. دبیرکل UNWTO ، زوراب پولولیکاشویلی تأکید می کند، که “شرکت های کوچک گردشگری 80٪ بخش توریسم را تشکیل می دهند که از جمله جوامع آسیب پذیر، متکی به توریسم هستند”.

تعهدات سیاسی و مالی برای اطمینان از اینکه توریسم می تواند به بهبود اقتصادی و اجتماعی منجر شود، همانگونه که در اختلالات گذشته در پشت ماهیت بسیار انعطاف پذیر این بخش و توانایی آن در بازگشت شدید به اثبات رسیده، مهم است.

کرونا-ویروس

ژیوار سفیر نوین

در دهه های اخیر ، جهانگردی پدید آمده و اکنون به عنوان یک عامل مهم در توسعه پایدار ، رشد اقتصادی ، اشتغال و تفاهم بین المللی به خوبی عمل میکند. UNWTO به عنوان آژانس سازمان ملل متحد در زمینه گردشگری و توسعه پایدار ، آماده ارائه راهنمایی و پشتیبانی از اقدامات بهبود دهنده اعضای خود ، بخش گردشگری خصوصی و دولتی ، از جمله سازمان دهندگان رویدادها و نمایشگاه های گردشگری است.

منبع خبر: سازمان جهانی گردشگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.