مجله فرانسه

نگاهی گذرا بر تاریخ فرانسه

آقای عضدی راهنمای ژیوار

شاید از فرانسه امروز بسیار خوانده‌اید و شنیده‌اید، ولی جالب است بدانید تاریخ این کشور در گذشته، مانند امروز از ثبات سیاسی و اجتماعی چندانی  برخوردار نبوده است. در سطرهای پیش رو نگاهی اجمالی و گذرا به گذشته این بخش از اروپا داریم تا با آگاهی بیشتر نسبت به مردمان سزمین‌های دور بنگریم. شایان ذکر است که بیان نقاط قوت و ضعف تاریخی ملت‌ها و اقوام مختلف به سبب افتخار و تعصب نسبت به خود یا تحقیر سایر ملت‌ها صورت نمی‌پذیرد، بلکه برآنیم تا با آگاهی از سرنوشت پیشینیان تنها قضاوتی واقع بینانه بر جهان امروزی داشته باشیم.

وروداقوام سلت

اقوام سلت که پیش از میلاد وارد قسمت‌هایی از فرانسه امروزی شدند در زبان یونانی و رومی گالی یا گالات نام داشتند و از اینرو محل سکونت آنان گل نامیده شد. آنان از دیرباز تحت تسلط روم باستان روزگار می‌گذراندند تا در قرن 5 میلادی با ضعف امپراطوری روم، سرزمین گل نیز به چندین قسمت تقسیم شد و نواحی شمال شرقی آن به دست فرانک‌ها افتاد. شاید خواندن مقاله تاریخ فرانسه و پاریس برای شما جالب باشد.

سلسله مرونژین

سال 481 میلادی، حدود 1100 سال پس از تاسیس امپراطوری پارس، کلوویس اولین شاه فرانک‌ها و موسس سلسله مرونژین و تشکیل اولین پادشاهی مستقل در سرزمین گل.

هرچند هنوز هم این منطقه تحت تاثیر امپراطوری روم قرارداشت، ولی اقتدار نصفه و نیمه این پادشاهی نیز چندان دوام نیاورد و با آغاز جنگ‌های داخلی دوره یکصدساله پادشاهان معروف به بیکاره شروع شد. افرادی که صرفاً نام یک شاه را به دوش می‌کشیدند و اختیارات چندانی نداشتند. در این ایام فجایع قوم فرانک (اجداد فرانسوی‌های امروز) برای کسب قدرت بیداد می‌کرد و روحانیون مسیحی سعی در تعدیل اوضاع داشتند.

نگاهی گذرا بر تاریخ فرانسه

سلسله کارونژین

نام این سلسلسه با شارل مارتل گره خورده است. سال 715 میلادی و آغاز کار او در میان فرانک‌ها. در این عصر غرب اروپا در غیاب امپراطوری روم که چندین قرن است قدرت پیشین خود را از دست داده و تنها بر نواحی شرقی اروپا تسلط دارد، درگیر منازعات و  نبردهای میان اقوام وحشی و نیمه وحشی است. سپاه اعراب از این اختلافات بهترین استفاده را می‌برد و تا حدود 200 کیلومتری پاریس پیشروی می‌کند. شارل مارتل که فرانک‌ها را در رویارویی با مسلمانان از پیش بازنده می‌بیند از سایر گروه‌ها و اقوام نیمه وحشی اروپا یاری می‌طلبد و در سال 733 میلادی در نبردی خونین، در نهایت تنها با وعده‌های مالی به سربازانی اروپایی که در سپاه اعراب حضور داشتند، جنگ با پیروزی شارل مارتل به پایان می‌رسد و مرزهای مسلمین از اسپانیا فراتر نمی‌رود. جنگ پواتیه یا بلاط الشهدا آخرین رویارویی سنگین مسلمانان با اقوام غربی اروپاست. شایان ذکر است بدون راهنمایی‌ها و استفاده از فنون جنگی ساسانیان، اعراب چه از نظر توانایی نظامی چه از نظر مدیریت حکمرانی و اداره سرزمین‌های فتح شده، هیچگاه توانایی حضور در اروپا را نداشتند و سلطه آن‌ها بر اندلس و اسپانیا نیز تنها به لطف حضور ایرانیان امکان پذیر شد.

پین لوبرف فرزند شارل مارتل، فاتح نبرد پواتیه معروف به پین کوتاه قد در سال 751 قدرت را به‌دست گرفت و  با عزل آخرین پادشاه مرونژین پادشاه فرانسه شد تا در غیاب امپراطوری روم در غرب و حکومت اعراب در  جنوب، فرانسه تا حدودی به ثبات برسد.

نگاهی گذرا بر تاریخ فرانسه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.