با توجه به شرایط فعلی پیش آمده برای جهان، ژیوار شما را به دور دنیا میبرد، مکان هایی که کمتر کسی آنها را میشناسد، پیشنهاد میکنیم که با مانیتور بزرگ این تصاویر 360 درجه را ببینید. با امید بازگشت به روزاهای عادی برای تمام دنیا، زیبایی این تصاویر را تقدیم نگاه شما میکنیم.منبع: air pano

0 0 vote
Article Rating