جایگاه ایران در گردشگری سلامت

جایگاه ایران در گردشگری سلامت | مناسبترین شهرهای گردشگری درمان ایران کدام‌اند؟

ایران یکی از کشورهای زیبا و توریست پذیر است که به دلیل وجود سابقه پزشکی درخشان، جاذبه‌های تاریخی بی‌نظیر، تنوع قومی و ...

ادامه مطلب

انواع گردشگری سلامت

انواع گردشگری سلامت | مدیکال توریسم در جهان (معرفی کشورها)

از هزاره سوم پیش از میلاد نمونه‌های گوناگونی از گردشگری سلامت وجود داشته است. برای مثال، مردم بین‌النهرین باستان با ره...

ادامه مطلب

گردشگری سلامت چیست

گردشگری سلامت و درمان چیست؟ | آیا با هم تفاوت دارند؟

مفهوم سفر درمانی به قدمت خود دارو است. تاریخچه گردشگری درمان و سلامت به دوران باستان برمی‌گردد که در زیر گزیده‌ای از آ...

ادامه مطلب